Nhân viên kĩ thuật (SL:01)

Mô tả chi tiết công việc

– Thực hiện công tác khảo sát mặt bằng công trình, lập phương án và biện pháp thi công

– Làm việc với các đơn vị liên quan (Ban QLDA, TVGS, Phòng kỹ thuật) để hoàn thiện bộ hồ sơ, giấy tờ, thủ tục cho việc triển khai dự án.

– Làm việc với Ban QLDA, các đơn đị thi công các điều kiện phục vụ cho công tác thi công (điện, vận thăng, kho bãi, vệ sinh, bảo vệ,..)

– Lập bảng tiến độ thi công và bố trí nhận lực lắp đặt để triển khai dự án.

– Phối hợp với bộ KHSX và điều vận lập kế hoạch giao nhận vật tư hàng hoá phụ vụ cho dự án.

– Giám sát kỹ thuật thi công tại công trình (Chất lượng, tiến độ, ATLĐ, vệ sinh,…)

– Thực hiện các công tác nghiệm thu chất lượng, khối lượng với Chủ đầu tư, các nhà đơn vị thi công lắp đặt, nhà cung cấp.

– Phối hợp với Phòng kinh doanh dự án hoàn thiện hồ sơ chất lượng, nghiệm thu bàn giao để làm thủ tục thanh toán với chủ đầu tư.

– Báo cáo công tác thi công dự án (định kỳ hoặc đột xuất) về chất lượng, tiến độ.

– Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng và BGĐ.

Kinh nghiệm/Kỹ năng chi tiết

– Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.

– Tin học văn phòng ( Excel, Word, Autocad)

– Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm về giám sát thi công, kỹ thuật hiện trường.

– Biết lập hồ sơ chất lượng, bản vẽ hoàn công, hồ sơ nghiệm thu thanh quyết toán

Bình luận trên Facebook