Bàn hội trường dãy đầu

Liên hệ

Bàn hội trường dãy đầu

Mô tả sản phẩm

Bàn hội trường dãy đầu

Bằng gỗ xoan đào, gỗ gụ, gỗ sồi v..vv tùy theo khách hàng yêu cầu

Mẫu mã đa dạng phong phú