Bàn giám đốc kết hợp bàn máy tính

Liên hệ

Danh mục:

Mô tả sản phẩm

Bàn giám đốc cao cấp là bàn lãnh đạo mặt bàn lượn cong, trên mặt có tấm da đen. Chân bàn ốp nổi tấm gỗ màu đậm mặt trước và mặt bên. Bên trái có bàn để máy tính làm việc