Tuyển dụng

Nhân viên kĩ thuật (SL:01)

Mô tả chi tiết công việc – Thực hiện công tác khảo sát mặt bằng công trình, lập phương án và biện pháp thi công – Làm việc với các đơn vị liên quan (Ban QLDA, TVGS, Phòng kỹ thuật) để hoàn thiện bộ hồ sơ, giấy tờ, thủ tục cho việc triển khai dự…

Xem thêm