098 8775788
  Ngày đăng tin   Thứ 6, ngày 26/02/2016     Số lượt xem   321 Lượt xem     

Công ty hiện đang có nhu cầu tuyển các vị trị sau:

- Nhân viên kĩ thuật 
- Trợ lý giám đốc (chỉ tuyển nữ)
- Lái xe

Chi tiết xin vui lòng liên hệ với Nguyệt: 0976178699