0933.348.881
Thang máy tải khách Fuji

Chuyên các loại thang máy Fuji (có phòng máy, không phòng máy), làm theo dự án, lắp đặt vận hành và nghiệm thu theo hãng

Giá bán : Liên hệ 0933.348.881

Thông tin sản phẩm